در این شماره گاهـنامه، موارد مربوط به پرسنل در بخش استریل مرکزی به اختصار مرور می شود.

Personnel Considerations

در گاهنامه شماره 210، ملاحظات ساختار بخش استریل مرکزی مرور شد و بیان شد رعایت نکات و ملاحظات در طراحی یک بخش خدمات استریل مـرکزی، فـرآیندهای کـاری را موثـرتر و آسان تر می کند، آلودگی های محیطی را کاهش می دهد، استریلیتی وسایل استریل شده را حفظ می نماید و ایمنی پرسنل را افزایش می دهد.

رعایت نکات لازم در طراحی بخش و فرآیندهای اجرایی، و رعایت نکات لازم توسط پرسنل بخش استریل مرکزی، هم بار زیستی و هم آلودگی محیطی را کم می کند که این هم برای یک استریلیزاسیون موثر مورد نیاز است و هم برای حفظ سلامت پرسنل. برای تضمین استریل بودن ابزار و وسایل ارائه شده توسط این بخش، لازم است پرسنل مهارت کافی داشته باشند و آموزش های مرتبط را دیده باشند و از آموزش های ضمن خدمت نیز بهره مند باشند.

Qualifications

پرسنل بخش استریل مرکزی باید توانایی انجام تمام عملیات در بخش را دارا باشند:

 آلودگی زدایی: مرتب کردن وسایل، باز و بسته کردن وسایل، شستشوی دستی و اتوماتیک ابزار، از بین بردن میکروارگانیسم ها، به کارگیری تجهیزات مرتبط، احتیاط و توجهات لازم، کنترل های لازم، بازرسی

 بسته بندی کردن: تکنیک های بسته بندی، شناخت مواد بسته بندی، شناخت اندیکاتورها و روش های پایش

 استریلیزاسیون: شناخت عملکرد و توانایی به کارگیری استریلایزرها و پایش آن ها

 آشنایی کافی و عملی با مباحث کنترل و پیشگیری عفونت و ایمنی کار

 آشنایی لازم با ابزار جراحی، فن آوری اطلاعات، بیماری ها و میکروارگانیسم های جدید

Training

پرسنل بخش استریل مرکزی باید آموزش های لازم را دریافت کنند:

 آموزش پیش از کار و آموزش ضمن خدمت باید همیشه وجود داشته باشد

 آموزش باید علاوه بر موارد لازم، شامل مباحث مربوط به خط مشی و روش های اجرایی، و انطباق با الزامات ملی و بین المللی باشد

 پرسنل باید آموزش ضمن خدمت برای ابزارهای جدید، وسایل و تجهیزات جدید را ببینند

 تمام آموزش ها باید بر اساس سیاست ها و خط مشی ها، روش های اجرایی، استانداردها، و دستورالعمل و توصیه های سازندگان وسایل و تجهیزات باشد

 تمام آموزش ها و دوره های آموزشی باید مستند شوند و موثربودن آن ها در زمان تعیین شده ای بررسی شود

 آموزش، احـتمال اشـتباه کاربر را کاهش می دهد و این اطمینان را می دهد که پرسنل آگاهی لازم در مورد آخرین اطلاعات و تکنیک ها را دارند

 آموزش، پرسنل را در برابر خطرات احتمالی محافظت می کند

 آموزش لازم در مورد اهمیت واکسیناسیون ها، احتیاط ها، نکته های محافظتی، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، روال های اورژانسی، و روال های لازم در صورت در معرض آلودگی قرارگرفتن، باید انجام شو

پرسنل خارج از بخش استریل مرکزی که با این بخش ارتباط یا به این بخش تردد دارند، باید آموزش های لازم را دریافت کنند:

 آموزش پیش از کار و آموزش ضمن خدمت باید همیشه وجود داشته باشد

 پوشش مناسب، توجهات لازم، روش دست زدن و جابجایی وسایل استریل، باید همان طور که به پرسنل بخش استریل مرکزی آموزش داده شده است، به پرسنلی که به این بخش تردد دارند یا از این بخش، وسایل استریل شده تحویل می گیرند، نیز آموزش داده شود

Health and Personal Hygiene

 خط مشی های مکتوب باید در مورد بهداشت فردی و سلامت، تدوین شده و در اختیار پرسنل قرار گرفته باشد

 خط مشی ها باید مورد تایید مسئول پیشگیری و کنترل عفونت، مسئول ایمنی، مهندسی بهداشت محیط و هر فردی که وظیفه اش در مورد سلامت پرسنل تعریف شده است باشد

 مو، بدن و ناخن ها همیشه باید تمیز باشند و ناخن ها باید کوتاه باشند

 استفاده از لاک ناخن و ناخن مصنوعی در زمان کار برای پرسنل بخش استریل مرکزی ممنوع است، لاک ناخن ممکن است جدا شود و درون وسایل ریخته شود و ناخن مصنوعی محل مناسبی برای رشد و انباشته شدن قارچ ها و آلودگیها هستند

 پوشش و لباسی که در حین کار، آلوده یا خیس میشود، باید فوری تعویض شود

 پرسنلی که امکان تماس با وسایل آلوده به خون یا مایعات بدن را دارند، باید به شکل رایگان واکسن هپاتیت دریافت کنند

 ایمنی سازی ها و واکسن های لازم دیگر، در زمان ها و مکان های خاص و در آینده باید به درستی دریافت شوند

 خط مشی مکتوبی برای گزارش، معالجه، و چگونگی استقرار پرسنلی که در خطر دریافت یا انتقال عفونت ها هستند وجود داشته باشد

Attire

 تـمام پرسنلی که وارد قسـمت های آلودگی زدایی، آماده سازی و بسته بندی، استریلیزاسیون و بخش انبارش استریل می شوند باید پوشش تمیز بر اساس شکل پوشش مصوب مرکز درمانی بپوشند

 پوشش ها باید برای هر روز با پوشش های تمیز تعویض شوند

 در روز کاری، هر زمان که پوشش آلوده یا خیس شود باید تعویض شود

 پوشش های چندبارمصرف باید برای آماده سازی تحویل لاندری شوند، باید روش اجرایی برای شستن پوشش های آلوده به خون یا مایعات بدن وجود داشته باشد

 پوشش نامناسب می تواند پرز ایجاد کند و پرزها بر روی وسایل قرار بگیرند

 کفش ها باید تمیز، ضد سُر خوردن و لغزش، و دارای استحکام کافی باشند تا در صورت افتادن وسایل بر روی پا، آسیبی ایجاد نشود

 هر مویی باید پوشیده باشد، تنها مویی که مستقیم پوشیده نمی شود موی ابرو و مژه است

 جواهرات، ساعت مچی و حلقه نباید در هیچ قسمت بخش استریل مرکزی استفاده شود. جواهرات به شکل روتین و به درستی تمیز نمی شوند و ممکن است مکان انباشتگی میکروارگانیسم ها باشند. ممکن است درون وسایل بیفتند. ممکن است دستکش و دیگر تجهیزات ایمنی را سوراخ کنند. حلقه و ساعت مچی ممکن است علاوه بر این باعث گیرکردن به وسایل شوند و آسیب به فرد یا وسایل بزنند

 در زمان تردد پرسنل بخش استریل مرکزی به بخش های دیگر، باید بر اساس الزامات عمل کرد و کاورهای لازم پوشیده شود

 در زمان تردد پرسنل بخش استریل مرکزی به بخش های دیگر که خارج از ساختمان هستند و لازم است در محوطه تردد انجام گیرد، باید پرسنل لباس معمولی بپوشند، در زمان تردد به خیابان و خارج از مرکز نیز همین موضوع صادق است

بخش آلودگی زدایی یا کثیف

 باید خطرات بالقوه که پرسنل در زمان کار ممکن است با آن ها روبرو شوند مشخص باشند

 علاوه بر توجهات لازم باید از تجهیزات محافظت فردی کامل، استفاده شود

 علاوه بر پوشش و تجهیزات کلی، پرسنل در بخش کثیف، باید دستکش و روکش آستین دار ضدآب (مانند گان بدون پشت، لباس یکسره، یا گان جراحی) استفاده کنند. پوشیدن دستکش ضدآب و مخصوص کار سنگین، احتمال سوراخ شدن، بارمیکروبی روی دست، و ریسک انتقال عفونت را کاهش می دهد. در زمان کار شستشو و فشار و کشش بر روی دستکش، امکان ایجادشدن و بیشترشدن نشت وجود دارد. دستکش نباید کوتاه باشد که آب داخل آن برود

 در هر قسمت که امکان پاشش وجود دارد، پوشش باید شامل ماسک ضدآب صورت و محافظت چشم باشد. محافظت چشم، ریسک تماس چشم با میکروارگانیسم ها و آسیب چشم ناشی از مواد شیمیایی خطرناک را کاهش می دهد

 محافظت چشم می تواند شامل عینک محافظ یا محافظ کامل صورت باشد و یا هر گونه تجهیزات که در صورت پاشش، از هر زاویه ای محافظت را برای چشم انجام می دهد

 پوشش های چندبار مصرف شامل دستکش ها، پیش بندها، وسایل محافظت چشم، باید دست کم روزانه و بین تعویض پرسنل، تمیز شوند. این تمیزکردن باید بر اساس توصیه سازنده تجهیزات محافظتی باشد

 وسایل محافظتی که استحکام خود را از دست داده اند یا پاره شده اند بایـد تعویض و دور انداخته شوند. وسایل محافظتی فرسوده شده، نمی توانند عمل حفاظت را به درستی انجام دهند

 هر وسیله یا پوششی که در قسمت کثیف استفاده یا پوشیده می شود، آلوده در نظر گرفته می شود

 ماسک پس از استفاده آلوده محسوب می شود، ماسک را پس از استفاده نباید دور گردن آویخت، درون جیب گذاشت، یا روی پیشانی قرار داد

 در زمان خروج از قسمت آلوده، باید پوشش های محافظتی درآورده شود، باید توجه شود که لباس زیر پوشش یا پوست آلوده نشود، باید دست ها نیز شسته شوند. کاور موها نیز باید درآورده و دور انداخته شود

 مـحل مناسب برای درآوردن پـوشش ها و ظروف منـاسب بـرای جمع آوری آن ها باید وجود داشته باشد

 گان ها دارای سطح های خاصی هستند (Level)، باید بسته به نوع کار سطح مناسب آن استفاده شود

بخش استریل

 علاوه بر پوشش های توصیه شده کلی برای پرسنل بخش استریل مرکزی، پرسنلی که در محل استریلیزاسیون استفاده فوری (IUSS) یا فلش فعالیت می کنند، باید ماسک ضدآب بپوشند

 بر اساس روش جابجایی وسـایل استریل شده تا نقطه استفاده، پوشش های استریل و یا محافظتی دیگری هم ممکن است مورد نیاز باشد

 قطـرات ریـز نـاشی از تنـفس، وسایـل استریل شده که پوشش و بسته بندی نداشته باشند را آلوده می کنند

Precoutions

 تمام وسایل آلوده را عفونی در نظر بگیرید

 توجه کافی باید به وسایل تیز بشود تا از آسیب جلوگیری شود

 کلاهک یا درپوش (cap) سوزن آلوده نباید دوباره روی سوزن گذاشته شود. اگر گذاشتن درپوش الزام است، باید با استفاده از وسیله مکانیکی مخصوص یا تکنیک یک دستی این کار انجام شود

 سوزن ها نباید با دست، خم، شکسته، یا دستکاری شوند

 وسایل تیز باید در ظروفی قرار داده شوند که مقاومت داشته باشند و سوراخ نشوند

 دست ها و هر قسمتی از پوست که به مایعات بالقوه عفونی آغشته می شوند، باید فوری و کامل شسته شوند

 در قسمت هایی که احتمال در معرض قرارگرفتن پرسنل با مواد شیمیایی یا بیولوژیک وجود دارد، این موارد ممنوع است: خوردن، آشامیدن، استعمال دخانیات، آرایش کردن، گذاشتن یا برداشتن لنز چشم

 مواد غذایی و نوشیدنی نباید در یخچال ها، فریزرها، کابینت ها، طبقات، و میزی قرار داده شوند که خون یا دیگر مواد بالقوه عفونی حضور دارند
راهنماها و پوسترهای آژانس CDC را در مورد چگونگی استفاده از تجهیزات ایمنی فردی ببینید

 

دانلود گاهنامه
این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *