نکات استفاده از تست میکروبی حرارت خشک

Steridry-Test یک نشانگر بیولوژیکی ساخت کمپانی ایتالیایی LTA است که حاوی اسپورهای باسیلوس سوبتیلیس نوع niger و ATCC 9372 به مقدار 10 به توان 6 یا به اصطلاح 6Log می باشد.

 این نشانگر سمی نیست و هیچ گونه آلودگی در محیط نگهداری و محل استفاده ایجاد نمی کند.

 پس از استفاده از ویال، در صورتی که نیاز به نگهداری آن ندارید، آن را در دستگاه امحا کنید.

 ویال را در دمای اتاق یا یخچال نگهداری نمایید، البته در دمای زیر 4 و بالاتر از 30 درجه سانتی گراد قرار نگیرد.

 اسپورهای این نشانگر تا زمان 10 تا 20 دقیقه در دمای 170 تا 180 درجه سانتی گراد زنده خواهند ماند (یعنی در دمای بیشتر یا زمان بیشتر از بین خواهند رفت). این اندیکاتور در دستگاه استریلایزر حرارت خشک یا فور قابل استفاده است.

 دفعات استفاده از نشانگرهای بیولوژیک بسته به شرایط و الزامات است (با توجه به استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی، این تست به صورت روزانه یا حداکثر هفتگی جهت استریلایزرها توصیه می شود).

 همیشه نشانگر را در محلی قرار دهید که به لحاظ استریلیزاسیون، بحرانی است، یعنی در نقطه یا نقاطی که مقدار یا یکنواختی حرارت ممکن است درست نباشد.

روش استفاده از اندیکاتور میکروبی حرارت خشک Steridry-Test

1) این اندیکاتور بیولوژیک دارای دو ویال است که یکی حاوی محیط کشت صورتی رنگ است و دیگری دارای اسپورها. ویالی را که حاوی اسپورها است (به تعداد مورد نظر) در استریلایزر قرار دهید.

2) چرخه کاری دستگاه را طبق دستورالعمل سازنده آن آغاز نمایید.

3) پس از پایان سیکل استریلیزاسیون، ویال Steridry-Test حاوی اسپورها را با احتیاط بردارید و پس از خنک شدن، در شرایط آسپتیک و با استفاده از وسایل استریل، دیسک اسپور را درون ویال دارای محیط کشت قرار دهید. حال ویالی که اکنون حاوی محیط کشت و دیسک اسپور است را برای مدت زمان 48 ساعت در دمای 35 درجه سانتی گراد داخل انکوباتور قرار دهید.

4) پس از پایان زمان مورد نظر، رنگ ویال را مشاهده کنید. در صورتی که رنگ صورتی ویال Steridry-Test تغییر نکند، فرآیند استریلیزاسیون مورد تایید است و در صورتی که رنگ آن کدر شده باشد و یا به زردی بگراید، صحت فرآیند استریلیزاسیون مشکوک است و در صورتی که از ویال شاهد استفاده نکرده اید و از صحت خود ویال اطمینان ندارید، با یک ویال دیگر فرآیند را دوباره آزمون کنید.

در صورتی که از سلامت اندیکاتور بیولوژیک استفاده شده و عملکرد آزمون اطمینان دارید، پیش از بکارگیری دوباره دستگاه مشکل دستگاه را برطرف نمایید. در صورتی که رنگ صورتی ویال به جای زرد رنگ شدن، کدر هم شده باشد، نشان می دهد فرآیند استریلیزاسیون کاملی بر روی اسپورها انجام نشده است.

5) در صورتی که نیاز به بایگانی کردن ندارید، ویال مثبت را در درون دستگاه استریلایزر امحا نمایید.

6) در صورت مثبت شدن اندیکاتور بیولوژیک و در صورتی که این مثبت شدن ناشی از مشکل استریلایزر است، پس از رفع مشکل استریلایزر، در سه سیکل متوالی بعدی از اندیکاتور بیولوژیک جهت اطمینان از رفع مشکل استفاده کنید.

 برای بررسی صحت خود اندیکاتورها، دیسک اسپور ویال شاهد را از همان جعبه و شماره لات، بدون این که درون استریلایزر و در معرض فرآیند استریلیزاسیون قرار دهید، درون ویال محـیط کشت آن بگذارید و 48 ساعت درون انکوباتور با دمای 35 درجه سانتی گراد قرار دهید، در صورت تغییر رنگ صورتی به زرد، و یا کدرشدن رنگ صورتی، ویال شاهد مورد تایید است.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید