نکات و روش استفاده از اندیکاتور تیپ 6 پیشرنده

اندیکاتور شیمیایی چیست؟ SteriScan Six یک اندیکاتور تیپ (کلاس) 6 بخار ساخت کمپانی امریکایی STERIS است که طبق استانداردهای ISO11140 و تاییدیه FDA 510 k تولید می شود. این محصول 10cm جهت بررسی صحت عملکرد انواع اتوکلاو بخار است. اندیکاتور نوع پیشرونده (Migrating) اندیکاتوری است که نیاز به اطمینان از تغییر رنگ توسط کاربر و حدس و گمان را حذف می کند. این کمپانی در حال حاضر تنها تولیدکننده اندیکاتور تیپ (کلاس) 6 نوع پیشرونده در دنیا است.

اندیکاتور تیپ (کلاس) 6 یک اندیکاتور شیمیایی برای آزمون چرخه کامل پروسه استریلیزاسیون بخار است که باید نوع مناسب آن را از لحاظ دما و زمان برای اتوکلاو خود انتخاب و استفاده نمایید ( زمان 5/3دقیقه، 4دقیقه، 5دقیقه، 7دقیقه، 12دقیقه، 15دقیقه، 20دقیقه، دمای 121درجه، 134درجه). در صورت انتخاب نادرست زمان و دما، نتیجه آزمون، گویای درستی یا نادرستی چرخه نخواهد بود.

این اندیکاتور تیپ (کلاس) 6 برای تمام چرخه های اتوکلاوهای ثقلی، پیش خلا و فلش (سریع) (کلاس های N، S و B) قابل استفاده است. در استریلایزر بخار با دمای 121 و 134 درجه سانتی گراد قابل استفاده است و برای سایر روش های استریلیزاسیون کاربردی ندارد. ماده اصلی اندیکاتور، در صورت وجود بخار اشباع و دمای مناسب، با گذشت زمان در طول فتیله به سمت پنجره ACCEPT یا PASS حرکت می کند و در صورتی که ترکیب بخار، دما و زمان کاملا صحیح باشد، به آن پنجره خواهد رسید. هر زمان که دما یا بخار مناسب نباشد، ماده اصلی از پیشروی بازمی ایستد.

اگر قصد دارید برای خودتان دقت عملکرد این اندیکاتور را در شرایط واقعی آزمون کنید، گرچـه در اصل راهی جز استفاده از رزیسـتومتر نـیست، امـا می توانید اندیکاتور را در داخل PCD قرار دهید و زمان مرحله استریلیزاسیون را روی زمانی که قصد آزمون دارید تنظیم نمایید. دقت کنید که عدد زمان نوشته شده روی اندیکاتور (SV) برابر یا بیشتر از زمان مرحله استریل باشد. مثلا از یک اندیکاتور 7 دقیقه استفاده کنید و زمان مرحله استریل را روی 5 دقیقه تنظیم نمایید، اندیکاتور نباید پاس شود.

یا می توانید دما را کم کنید و آزمون کنید. اگر از PCD استفاده نکنید، مرحله ابتدایی چرخه یعنی مرحله آماده سازی، اندیکاتور را گرم می کند و این از دقت آزمایش می کاهد. حتی اگر از PCD خنک استفاده کنید بهتر خواهد بود و دقیق تر شرایط داخل یک پک معمول را شبیه سازی خواهید کرد.

برای بررسی دقت اندیکاتور در حساسیت به بخار، طبق ISO11140 عمل کنید و اندیکاتور را بدون PCD به مدت 30 دقیقه در استریلایزر حرارت خشک (فور/ آون) در دمای 140 درجه سانتی گراد قرار دهید، اندیکاتورها با هر عدد دما و زمان (SV) که باشند، نباید پاس شوند.

روش اسفاده از اندیکاتور اتوکلاو تیپ (کلاس) 6 (اندیکاتور پیشرو) برای پروسه استریلیزاسیون بخار

1) اندیکاتور شیمیایی چیست؟ اندیکاتور تیپ (کلاس) 6 STERIS را درون هر پک، سینی یا کانتینر (و در صورت دلخواه داخل PCD) قرار دهید (در سخت ترین نقطه نفوذ بخار).

2 ) استریلایزر را طبق دستورالعمل سازنده دستگاه آماده کنید و با انتخاب برنامه مناسب، چرخه استریلیزاسیون را آغاز نمایید.

3) در انتهای سیکل، وضعیت فتیله اندیکاتور را مشاهده کنید، در صورتی که رنگ تیره در فتـیله تا پنجـره ACCEPT یا PASS پیـش رفتـه باشد، صحـت عملکرد دستـگاه و چـرخه استریلیزاسیون مورد تایید است. دیگر رنگ ماده اندیـکاتور اهمیـتی ندارد، فقط به این
توجه نمایید که ماده چه مقدار پیش رفته است.

4) در صورتی که رنگ تیره در فتیله تا پنجره ACCEPT یا PASS پیش نرفته باشد، وسایل نباید انبارش، تحویل یا استفاده شوند.

چرخه استریلیزاسیون را پس از رفع مشکل تکرار کنید.

5) صحیح نبودن سیکل انجام شده ممکن است به طور حتم ناشی از خرابی دستگاه نباشد. خطاهای دیگر می تواند شامل اشتباه در روش چینش پک ها در چمبر، چینش بیش از ظرفیت عملیاتی استریلایزر، انتخاب نادرست ترکیب وسایل، خـطا در انتـخاب نوع برنامه (چرخه)، جنس نامناسب بسته بندی، تکنیک نادرست بسته بندی و چینش داخل پک، و اشکال در کمیت و کیفیت بخار استفاده شده باشد.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید