مان ارتا سلامت

ویدیو

× [wd_asp elements='search' ratio='100%' id=1]

توزیع و تحویل پک استریل شده

۱۳۹۹/۰۵/۲۱

پک های استریل شده پس از رسیدن به شرایط نگهداری و انبار، ممکن است در قسمت انبارش نگه داشته شوند یا بدون انبار کردن به واحد مصرف کننده تحویل شوند.

ادامه مطلب

استفاده از چسب استریلایزر بخار برای بسته بندی

۱۳۹۹/۰۵/۱۴

به منظور استریل ماندن ابزار و وسایل بعد از فرآیند استریلیزاسیون و امکان حمل آن ها تا نقطه مصرف، باید پیش از استریل کردن، بسته بندی انجام شود.

ادامه مطلب

تمیز کردن چمبر استریلایزر

۱۳۹۹/۰۵/۰۷

به منظور کارایی بهتر استریلایزر، دیواره های چمبر آن باید تمیز و براق باشند البته این بستگی به توصیه سازنده محلول دارد، برخی محلول ها عمل می کنند.

ادامه مطلب

پایش دستگاه امحا زباله نوع بخار – قسمت دوم

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

برای اطمینان از صحت یک فرآیند استریلیزاسیون، پایش فیزیکی یا مکانیکی، بیولوژیک، و شیمیایی انجام می شود. یک استریلایزر بخار پیش خلا، زمانی که به عنوان دستگاه بی خطرساز زباله به کار می رود نیز همان پایش های روتین را نیاز دارد.

ادامه مطلب

اندیکاتور چالش فرآیند استریلیزاسیون بخار پیش خلا

۱۳۹۹/۰۴/۲۵

در پایش فرآیند استریلیزاسیون، همواره سخت ترین شرایط و نقاط پایش می شوند تا اطمینان از وضعیت سایر شرایط و نقاط وجود داشته باشد.

ادامه مطلب