شستشو به دو شکل خودکار و دستی انجام می شود. در شستشوی دستی ابزار، از برس به عنوان عاملی مکانیکی و عامل ایجاد اصطکاک استفاده می شود.

ایمنی در فرآیند شستشو بسیار اهمیت دارد و لازم است که کاربر با خطرات آشنا باشد و همچنین دسترسی کامل به تجهیزات محافظت فردی مناسب داشته باشد.

 

در کنار تجهیزات ایمنی فردی، رعایت نکات برس کشی اهمیت زیادی دارد. اگر سازنده ابزار منعی نکرده باشد، یکی از نکات اصلی، برس کشی زیر سطح آب است. برس مورد استفاده چه برای سطوح داخلی ابزار باشد و چه برای سطوح خارجی، همواره باید زیر سطح آب استفاده شود.

در شستشو همواره از محلولی استفاده کنید که کف ایجاد نمی کند و دید کافی از درون سینک را به کاربر می دهد.
باید عمق سینک و سطح آب طوری باشد که بتوان بزرگترین ابزار را زیر سطح آب برس کشی کرد. اگر سطح آب خیلی پایین باشد، نمی توان ابزار را زیر سطح آب برس کشی کرد، و اگر سطح آب بیش از حد نیاز بالا باشد، در زمان برس کشی، آب به بیرون از سینک ریخته می شود.

همان طور که گفته شد، برس کشی سطوح داخلی باید زیر سطح آب انجام شود و کاربر، برس را فقط برای بازرسی آن از سطح آب بیرون می آورد. برس کشی اگر بیرون از سطح آب انجام شود، آئروسول ها ایجاد می شوند، ذرات آلوده در هوا پخش می شوند و محیط و کاربر را آلوده می کنند.

زمانی که برس کشی زیر سطح آب انجام می شود، تماس آب و محلول یا عامل شیمیایی با سطوح داخلی ابزار بیشتر و موثرتر نیز خواهد بود. کاربر می تواند زیر سطح آب، موهای برس را با فشار انگشتان تمیز نماید. چند نمونه از برس کشی سطوح داخلی ابزار زیر سطح آب را می بینیم.

سطوح خارجی ابزار نیز به همین ترتیب، زیر سطح آب برس کشی می شوند تا از پخش شدن آلودگی پیشگیری شود. در انتخاب برس سطوح خارجی، به تناسب اندازه ابزار و برس توجه می کنیم تا برس کشی به خوبی زیر سطح آب انجام شود. قابل ذکر است که اکسیژن موجود در آب، باعث تجزیه میکروارگانیسم های روی سطوح ابزار نیز می شود.

چند نمونه از برس کشی زیر سطح آب برای سطوح خارجی ابزار را می بینیم.

لازم است سطح آب و محلول شستشو تا حد تعیین شده ای در سینک باشد. وجود یک یا چند علامت برای سطح آب، هم به برس کشی بهتر می انجامد و هم به کاربر کمک خواهد کرد که حجم دقیق آب را بداند و میزان لازم محلول شستشو را با توجه به دوز توصیه شده به آب اضافه کند.

دستکش نیز ضمن داشتن ضخامت کافی، لازم است به اندازه لازم بلند باشد تا آب به داخل آن نرود.

برای اینکه ارگونومی برای برس کشی در زیر سطح آب رعایت شود بهتر است از سینک دارای لبه 45 درجه استفاده شود.


اضافه کردن محلول به آب سینک ممکن است به شکل دستی با استفاده از سرنگ و پیمانه انجام شود، یا با استفاده از رقیق کننده ها و پمپ های قابل تنظیم.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *