بازرسی پس از شستشو

 

 

ابزار و وسایلی که قرار است ضدعفونی و یا استریل شوند، لازم است ابتدا تمیز شوند. این تمیزکردن لازم است تا این که آلودگی ها تا حدامکان حذف شوند و عامل ضدعفونی کننده و یا عامل استریل کننده بتواند به تمام نقاط لازم دسترسی داشته باشد و تاثیر خود را بگذارد.

برای یک فرآیند شستشو و پاکسازی موفق، لازم هست این سه مورد در اختیار پرسنل باشد: زمان کافی برای انجام این کار، آموزش کافی، تجهیزات و ملزومات مورد نیاز برای انجام این فرآیند.

بعد از شستشو باید اطمینان پیدا کنیم که آلودگی بر روی وسایل و ابزار نمانده است. این مرحله، بازرسی یا inspection نامیده می شود. این اطمینان را از دو طریق به دست می آوریم. مرحله اول مشاهده با چشم است، و مرحله دوم انجام آزمون هایی مانند آزمون باقیمانده پروتئین.

ترکیب این روش ها، اطمینان به ما خواهد داد که ابزار و وسایل به میزان کافی تمیز شده اند. در این کلیپ فقط یکی از روش های بازرسی چشمی را مرور می کنیم.

در بسیاری از استانداردها و راهنماها، برای انجام بازرسی چشمی، اشاره به استفاده از بزرگنمایی به همراه روشنایی کافی شده است. استفاده از یک ذره بین چراغدار یکی از راه های ممکن برای این بازرسی است، البته برای سطوح خارجی وسایل و ابزار، نه سطوح داخلی آن ها.

استفاده از یک ذره بین چراغدار کمک می کند تا اطمینان از نبود آلودگی ظاهری و همچنین نبود عیب و نقص در وسیله یا ابزار به دست بیاید. لازم هست که فضای کافی، برای انجام بازرسی با چشم مسلح، در زمان طراحی فضای انجام کار اختصاص داده شده باشد.

شخصی که قرار است بازرسی با چشم مسلح، مثلا با استفاده از ذره بین چراغدار را انجام دهد، باید آگاهی کافی از نقاط مهم و خاص در هر ابزار را داشته باشد، نقاطی که احتمال باقی ماندن آلودگی در آن ها بیشتر وجود دارد. برای آگاهی از چنین نقاطی، منابعی چون این فلش کارت ها را می شود مطالعه کرد.

گرچه در روش استفاده از یک وسیله یا ابزار، به نکات شستشو و بازرسی نیز اشاره می شود و بهترین منبع همواره توصیه های خود سازنده است.

اگر در بازرسی با ذره بین چراغدار مشخص شود که ابزار یا وسیله آلودگی ظاهری دارد، باید به قسمت شستشو برگردانده شود تا دوباره فرآیند پاکسازی انجام شود. مزیت سیستم های بزرگنمایی دیجیتال این است که امکان گرفتن عکس از آلودگی کشف شده را به کاربر می دهند که این تصاویر برای تاکید و آموزش های بعدی قابل استفاده خواهد بود.

اگر یکی از ابزارها یا وسایل، دچار نقص شده باشد یا نیاز به رسیدگی خاصی داشته باشد، به فرد مربوطه ارجاع داده می شود تا اقدام لازم انجام گیرد.

البته از ذره بین چراغدار برای بازرسی مواردی چون گسکت دور درب کانتینرها هم می توان استفاده کرد تا اطمینان پیدا کرد که حفظ استریلیتی به خوبی انجام می شود.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *