پایش فرآیند استریلیزاسیون بخار – معرفی PCD

تست بووی دیک

به مجموعه فیلم های آموزشی مان آرتا سلامت خوش آمدید. در این قسمت اول در مورد پایش استریلیزاسیون فرآیند بخار صحبت می کنیم و در این فیلم دستگاهی به شما معرفی می کنیم به نام PCD که مخفف Process Challenge Device و ساخت کمپانی STERIS امریکا است.