اندیکاتور بیولوژیک استریلایزر بخار Log6 برند Crosstex SPSmedical امریکا

انواع تست اتوکلاو ، یک ویال تست بیولوژیک اتوکلاو بخار ساخت کمپانی امریکایی SPSmedical است که نوع مخصوص دستگاه بخار آن، حاوی اسپورهای ژئـوباسـیلوس می باشد.