تست پک آماده آزمون بووی دیک | تست خروج هوا | تست b&d

بووی دیک یک تست پک یک بارمصرف برای بررسی صحت عملکرد اتوکلاو بخار در تخلیه هوا و نفوذ بخار است این آزمون به صورت روزانه و پس از هر تعمیرات دستگاه انجام شود.