اندیکاتور بووی دیک | نوار تست بووی دیک پیشرونده | تست b&d

BOWIE DICK TEST یک نشانگر تست بووی دیک اتوکلاو آزمون بووی دیک می باشد. اندیکاتور بووی دیک پیشرونده نیاز به حدس و گمان و اطمینان از تغییر رنگ لازم را حذف می کند.