ژل پک سرما و گرما Dispotech ایتالیا

هر ژل پک را می توان هم به عنوان کیسه سرد و هم به عنوان کیسه گرم استفاده کرد. هر دمایی به ژل پک بدهید، همان دما را از آن دریافت خواهید کرد.

جهت خرید ژل پک و یا دریافت مشاوره رایگان

دسته: