عدم موفقیت در یک فرآیند استریلیزاسیون

این موارد نشان دهنده عدم موفقیت در یک فرآیند استریلیزاسیون است: 1- عملکرد ناصحیح دستگاه استریلایزر کشف شده توسط حسگرها 2- پاس نشدن اندیکاتور بیولوژیک 3- پاس نشدن اندیکاتور شیمیایی لذا چنانچه یکی از عوامل بالا یا هر سه عوامل ذکر شده رویت شد، باید وسایل را قرنطینه کنید و از دستگاه استفاده نکنید و…

چرخه های فرآیند استریلیزاسیون بخار

چرخه های فرآیند استریلیزاسیون بخار کمترین زمان سیکل استریلیزاسیون اتوکلاو بخار گراویتی (ثقلی) وسایل پوشش دار: زمان در دمای 121 درجه سانتی گراد: 30 دقیقه می باشد. زمان در دمای 132 درجه سانتی گراد: 15 دقیقه می باشد. در این دو حالت زمان خشک کن 15 الی 30 دقیقه است. زمان در دمای 135 درجه…

چک لیست تشخیص دلایل نقص فرآیند استریلیزاسیون بخار

چک لیست تشخیص دلایل نقص فرآیند استریلیزاسیون بخار دلایل نقص فرآیند استریلیزاسیون بخار به شرح زیر می باشد: 1- خطا در استفاده و تفسیر وسایل پایش 2- خطا در انتخاب چرخه مناسب با توجه به وسایل 3- خطا در تکنیک بسته بندی و انتخاب جنس بسته بندی 4- خطا در چینش وسایل در چمبر دستگاه…

تفسیر اندیکاتور شیمیایی پلاسما پراکسید هیدروژن

در صورت تغییر رنگ صورتی به آبی عملکرد دستگاه پلاسما پراکسید هیدروژن درست بوده و فرآیند استریلیزاسیون به درستی انجام شده است در غیر اینصورت اگر رنگ اندیکاتور به هر رنگی غیر از آبی در آمده باشد نتیجه پایش با مشکل مواجه می شود و فرآیند نادرست است.

روش انجام آزمون بووی دیک روزانه

Routine – Daily – BD Test پیش از اولین سیکل کاری استریلایزر از نوع پیش خلا، آزمون بووی دیک (Bowie& Dick: BD) انجام می شود. با توجه به توصیه سازنده استریلایزر، ممکن است نیاز به یک گرم کردن استریلایزر مطابق با روش توصیه شده یا با اجرای برنامه گرم کردن وجود داشته باشد. پس در…