اندیکاتور شیمیایی تیپ ۶ | کلاس ۶ | اندیکاتور CI6

ریال

تست اتوکلاو شیمیایی کلاس 6 به منظور استفاده در پایش فرآیند استریلیزاسیون بخار تولید می شود. این محصول را در انواع سیکل اتوکلاو بخار پش خلا، گراویتی و استفاده فوری (فلش) می توان به‌کار برد.