اندیکاتور شیمیایی تیپ ۶ با فضای نوشتن اطلاعات سیکل Informer Med لهستان

تست اتوکلاو شیمیایی کلاس 6 به منظور استفاده در پایش فرآیند استریلیزاسیون بخار تولید می شود. این محصول را در انواع سیکل اتوکلاو بخار پش خلا، گراویتی و استفاده فوری (فلش) می توان به‌کار برد.

نام‌های دیگر و مرسوم این محصول: