آزمون بیولوژیک دستگاه بی خطر ساز زباله عفونی

 

 

پایش استریلایزر شامل پایش فیزیکی، بیولوژیک، و شیمیایی است. به منظور انجام آزمون بیولوژیک برای دستگاه امحا یا بیخطرساز زباله عفونی، از اندیکاتور بیولوژیک استفاده می شود.

برخی دستگاه ها در چمبر خود، دارای قسمتی هستند که امکان قراردادن اندیکاتور بیولوژیک را به کاربر می دهد. البته لازم است به اندازه داخل آن توجه کرد، چرا که برخی اندیکاتورها به دلیل بزرگتر بودن، ممکن است در محل تعبیه شده قرار نگیرند.

توصیه می شود در هر بار انجام آزمون بیولوژیک دستگاه بی خطر ساز زباله عفونی، محل قرارگرفتن ویال یا اندیکاتور بیولوژیک  LTA s.r.l بازرسی و تمیز گردد. تمیز بودن محل اندیکاتور، هم از آسیب فیزیکی ویال جلوگیری می کند و هم دقت کار در رسیدن دما به آن را بالا خواهد برد.

لازم است اندیکاتورهای بیولوژیک در شرایط توصیه شده سازنده نگهداری شده باشند. پیش از آغاز سیکل، اندیکاتور بیولوژیک مناسب سیکل استریلیزاسیون را در جاویالی یا محل تعبیه شده قرار می دهیم و درپوش آن را می بندیم. در زمان بستن درپوش، باید دقت کرد اندیکاتور به درستی در محل خود قرار گرفته باشد.

بارگذاری زباله های عفونی طبق توصیه سازنده دستگاه انجام می شود. لازم است که زباله ها طبق پروتکل، تفکیک شده باشند و با نوع دستگاه بی خطرساز سازگار باشند. حجم و وزن زباله ها و هم چنین روش چینش زباله ها باید بر اساس توصیه سازنده دستگاه باشد.

سیکل دستگاه بیخطرساز زباله انجام می شود و دستگاه زباله ها را خارج می کند. روش انجام سیکل و خارج کردن زباله ها بستگی به نوع دستگاه دارد.

پس از تخلیه شدن زباله های بیخطرشده، ضمن توجه به گرم بودن دیواره های چمبر، اندیکاتور بیولوژیک را با رعایت نکات ایمنی از چمبر خارج می کنیم. زمانی که از اندیکاتورهای بیولوژیک به شکل شیشه ای یا آمپولی استفاده می شود، مراقب ضربه نخوردن آن باید باشیم. آمپول ها در اثر دما آسیبی نمی بینند، اما به ضربه دیدن حساس هستند. پس از خارج کردن اندیکاتور بیولوژیک، انکوباسیون آن بر اساس توصیه سازنده اندیکاتور بیولوژیک انجام می شود.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *