Repair – Biological Indicator

بررسی صحت عملکرد استریلایزر پس از نصب، جابه جایی، نقص در عملکرد استریلایزر، تعمیرات کلی، تغییرات کلی، و نقص در فرآیند استریلیزاسیون، باید انجام شود. آزمون اسپور با استفاده از اندیکاتورهای بیولوژیک (BI) انجام می شود.

یک اندیکاتور بیولوژیک (BI) در زمان آزمون همیشه داخل یک PCD یا تست پک قرار داده می شود تا سخت گیری لازم و کافی در آزمون وجود داشته باشد.

استفاده از یک عدد اندیکاتور بیولوژیک برای آزمون کافی است، گرچه استفاده از تعداد بیشتر اندیکاتور بیولوژیک، اطلاعات و اطمینان را افزایش و خطا را کاهش می دهد.

در صورتی که در هر دستگاه استریلایزر، از انواع مختلفی از سیکل ها استفاده می شود، هر یک از انواع سیکل ها باید مورد آزمون قرار بگیرد.
لازم است سه سیکل متوالی با اندیکاتور بیولوژیک آزمون شود (سه سیکل متوالی بعدی، در صورت پیش خلا بودن استریلایزر بخار، انجام آزمون بووی دیک است).

آزمون برای استریلایزرهای بزرگ (بزرگ تر از 60 لیتر) و استفاده فوری (IUSS یا فلش) با چمبر خالی و در استریلایزر رومیزی با چمبر پر انجام می شود (البته باید برای پرکردن چمبر از وسایلی استفاده کرد که قرار نیست از آن ها پس از آزمون به عنوان وسیله استریل استفاده شود. البته آزمون بووی دیک در تمام استریلایزرهای بخار و در هر شرایطی در چمبر خالی انجام می شود).

به منظور اطمینان از زنده بودن اسپورها، قابلیت رشد دادن توسط محیط کشت، و درست بودن دمای انکوباسیون، لازم است در هر بار استـفاده از اندیکاتور بیولوژیک برای انجام آزمون، دست کم یک عدد اندیکاتور بیولوژیک از همان شماره لات (یا همان جعبه اندیکاتور)، بدون قرارگرفتن در شرایط استریلیزاسیون، انکوبه شود و رشد اسپـورها مشاهده شود.

محـل قـراردادن PCD در چمبر اسـتریلایزر، در پـایین ترین طبقه، در جلو، نزدیک به در، و بر بالای محل فاضلاب یا تخلیه است. محل معمول فاضلاب در چمبر یک استریلایزر در شکل زیر مشخص شده است. در صورتی که سازنده استریلایزر، نقطه دیگری را به عنوان نقطه سرد چمبر معرفی کرده است، PCD در آن نقطه قرار داده می شود.

در فرم صورت عملیات نگهداشت استریلایزر، نتیجه هر سه آزمون بیولوژیک بایگانی (و لیبل هر سه اندیکاتور در صورت وجود، الصاق) می شود.
در صورتی که از اندیکاتور کلاس 5 در کنار اندیکاتور بیولوژیک استفاده شود، در صورت پاس نشدن اندیکاتور شیمیایی کلاس 5، می توان زودتر به وجود اشکال پی برد.

biological-test-procedure-after-installation-and-repair-of-steam-sterilizers

 

 

دانلود روش انجام آزمون بیولوژیک پس از نصب و تعمیرات کلی استریلایزر بخار

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید