Routine – Biological Indicator

آزمون اسپور با استفاده از اندیکاتورهای بیولوژیک انجام می شود. در حال حاضر اسپور ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس در آزمون فرآیندهای بخار استفاده می شود.

یک اندیکاتور بیولوژیک (BI) در زمان آزمون همیشه داخل یک PCD یا تست پک قرار داده می شود تا سخت گیری لازم و کافی در آزمون وجود داشته باشد.

استفاده از یک عدد اندیکاتور بیولوژیک برای آزمون کافی است، گرچه استفاده از تعداد بیشتر اندیکاتور بیولوژیک، اطلاعات و اطمینان را افزایش و خطا را کاهش می دهد.

در صورتی که در هر دستگاه استریلایزر، از انواع مختلفی از سیکل ها استفاده می شود، هر یک از انواع سیکل ها باید مورد آزمون قرار بگیرد.

بهتر است آزمون بیولوژیک در هر روز استفاده از دستگاه استریلایزر انجام شود، چرا که در صورت وجود روتین هفتگی و در صورت الزام Recall، تمام پک ها از زمان آخرین اندیکاتور بیولوژیک منفی باید بازخوانی شود، که ایـن بـازخوانی کار زیـادی می طلبد و تعداد پک های استفاده شده ممکن است زیاد باشد.

به منظور اطمینان از زنده بودن اسپورها، قابلیت رشد دادن توسط محیط کشت، و درست بودن دمای انکوباسیون، لازم است در هر بار استفاده از اندیکاتور بیولوژیک برای انجام آزمون، دست کم یک عدد اندیکاتور بیولوژیک از همان شماره لات (یا همان جعبه اندیکاتور)، بدون قرارگرفتن در شرایط استریلیزاسیون، انکوبه شود و رشد اسپورها مشاهده شود.

همان طور که در شکل مشخص است چمبر هم شامل پک های مختلف است که در هر کدام، یک اندیکاتور شیمیایی (CI) قرار دارد و هم شامل PCD است که محتوی اندیکاتور بیولوژیک و شیمیایی شاهد (اندیکاتور شیمیایی کلاس 5 یا 6) برای بایگانی است.

محـل قـراردادن PCD در چمبر اسـتریلایزر، در پـایین ترین طبقه، در جلو، نزدیک به در، و بر بالای محل فاضلاب یا تخلیه است. محل معمول فاضلاب در چمبر یک استریلایزر در شکل زیر مشخص شده است. در صورتی که سازنده استریلایزر، نقطه دیگری را به عنوان نقطه سرد چمبر معرفی کرده است، PCD در آن نقطه قرار داده می شود.

اگر از PCD آماده و تجاری استفاده نمی شود، برای ساخت یک PCD نیاز به 16عدد حوله تمیز جراحی داریم. لازم است دست کم 2 ساعت پیش از استفاده از حوله ها برای ساختن تست پک، آن ها را در دمای 18 تا 24 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی حداقل 35 درصد، نگهداری کرد.

هر حوله تقریبا به اندازه 41 در 66 سانتی متر است. هر حوله را سه تا می کنیم (طول آن یک سوم می شود) و سپس آن را از وسط تا می کنیم (عرض اولیه آن نیم می شود). حال تمام حوله ها را بر روی هم قرار می دهیم، البته طوری که جهت تای هر حوله با جهت تای حوله زیرین خود عکس هم باشند. بسته ای با طول 23 سانتی متر، عرض 23 سانتی متر، و ارتفاع 15سانتی متر آماده شده است.

اندیکاتور (های) بیولوژیک را بین حـوله هشـتم و نـهم به شکل افـقی قرار می دهیم و پک تهیه شده را با چـسب مخـصوص استریـلایزر بخار می بندیم، البته طـوری که ارتـفاع آن 15سـانتی متر باشد. جرم پک در حدود 36/1 کیلوگرم خواهد بود.

در فرم نتایج آزمون بیولوژیک روتین استریلایزر، نتیجه هر آزمون بیولوژیک بایگانی (و لیبل هر اندیکاتور بیولوژیک در صورت وجود، الصاق) می شود و در فرم ثبت نتایج مونیتورینگ شیمیایی عملکرد روزانه استریلایزر، اندیکاتوری که درون PCD قرار گرفته بوده است، الصاق و بایگانی می شود.

method-of-performing-autoclave-steam-biological-routine-test-using-biological-indicator

 

دانلود روش انجام آزمون روتین بیولوژیک اتوکلاو بخار با استفاده از اندیکاتور بیولوژیک

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *