اندیکاتور شیمیایی کلاس ۴ بخار Crosstex SPSmedical امریکا

ریال

یکی از ابزارهای مونیتور کردن پارامترهای لازم در استریلیزاسیون یا همان بررسی صحت عملکرد در اسـتریلیزاسیون، اندیکاتورهای شیـمیـایی (Chemical Indicators: CIs) هستند.

شناسه محصول: نامعلوم دسته: برچسب: