در پایش فرآیند استریلیزاسیون، همواره سخت ترین شرایط و نقاط پایش می شوند تا اطمینان از وضعیت سایر شرایط و نقاط وجود داشته باشد. گرچه پایش سخت ترین شرایط، لزوما به معنای صحت وضعیت در همه نقاط و شرایط نیست، اما منطقی ترین کار ممکن است.

این کلیپ در مورد یکی از نکات مربوط به اندیکاتور شیمیایی برای به چالش کشیدن یک سیکل استریلیزاسیون بخار است. اندیکاتورهای شیمیایی بر اساس فصل اول نسخه فعلی استاندارد ISO 11140 به شش تیپ یا کلاس تقسیم می شوند.

تیپ یک ها، اندیکاتور خارجی یا بیرونی هستند، تیپ 2 ها برای آزمون های خاص مانند آزمون بووی دیک به کار می روند، و اندیکاتورهای شیمیایی تیپ 3، اندیکاتورهای شیمیایی تیپ 4، اندیکاتورهای شیمیایی تیپ 5، و اندیکاتورهای شیمیایی تیپ 6 جزو اندیکاتورهای داخلی هستند. تمرکز ما در اینجا بر اندیکاتور تیپ 5 و اندیکاتور تیپ 6 است که هم به عنوان یک اندیکاتور برای داخل پک ها استفاده می شود و هم به عنوان یک اندیکاتور برای داخل پی سی دی ها.

در پایان سیکل استریلیزاسیون بخار، از آن جایی که کاربر، دسترسی به اندیکاتورهای داخل پک ها ندارد، اندیکاتور شیمیایی داخل پی سی دی را برای بایگانی پایش استفاده خواهد کرد، از طرفی، یک PCD برای پایش سخت ترین شرایط در سخت ترین نقطه استفاده می شود و در نتیجه کاربر استریلایزر می تواند از وضعیت سخت ترین شرایط در نقطه سرد مطلع شود.

نکته در این است که اندیکاتوری که داخل پی سی دی قرارداده می شود، همان اندیکاتور تیپ یا کلاس 5 یا 6 است، گرچه ممکن است طراحی آن به شکل متفاوتی باشد. پس باید دقت کرد که خود اندیکاتور، حتی اگر مخصوص PCD طراحی و تولید شده باشد، اما به لحاظ مشخصات ساخت و تطابق با فصل اول استاندارد ISO 11140، در اصل همان اندیکاتور تیپ 5 یا 6 است. تیپ 5 ها با نام Integrator و تیپ 6 ها با نام Emulator تعریف می شوند. این که داخل پک ها، اندیکاتور تیپ 5 استفاده شود یا تیپ 6، بستگی به نظر کاربر و مرکز دارد و معمولا تحت تاثیر تاریخچه و سابقه آن مرکز است.

به طور خلاصه، کاربر استریلایزر در هر پکی که قرار است استریل شود، از یک اندیکاتور داخلی استفاده می کند که در نهایت در نقطه مصرف نهایی، مثلا در اتاق عمل، از آن اندیکاتور داخلی برای تفسیر و یا بایگانی استفاده می شود، و همچنین یک اندیکاتور نیز در سخت ترین شرایط و سخت ترین نقطه، برای بایگانی پایش در بخش استریلیزاسیون، توسط کاربر استفاده می شود. سخت ترین شرایط همان PCD است و سخت ترین نقطه، همان نقطه سرد.

یعنی اندیکاتور داخل پی سی دی، همان اندیکاتور داخلی تیپ 5 یا تیپ 6 است که ما آن را در سخت ترین شرایط و سخت ترین نقطه آزمون می کنیم.

نقطه سرد یا Cold Point پیش فرض در چمبر، پایین ترین طبقه استریلایزر بخار، بر بالای نقطه خروج بخار است، مگر سازنده استریلایزر نقطه دیگری را تعیین کرده باشد

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *