نمایش 1–6 از 23 نتیجه

PCD سه کاره بووی دیک، شیمیایی و بیولوژیک Steris امریکا

۱۳۹۸/۱۰/۰۷

PCD تست اتوکلاو یا همان Process Challenge Device است که جهت بررسی صحت عملکرد اتوکلاو بخار استفاده می شود. این وسیله چندمنظوره است.

مطالعه بیشتر

اندیکاتور بیولوژیک استریلایزر بخار Crosstex SPSmedical امریکا

۱۳۹۹/۰۲/۰۷

تست بیولوژیک اتوکلاو حاوی اسپورهای ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس، سمی نیست و هیچ گونه آلودگی در محیط نگهداری و محل استفاده ایجاد نمی کند.

مطالعه بیشتر

اندیکاتور بیولوژیک استریلایزر بخار Log6 برند Crosstex SPSmedical امریکا

۱۳۹۸/۱۲/۱۱

انواع تست اتوکلاو ، یک ویال تست بیولوژیک اتوکلاو بخار ساخت کمپانی امریکایی SPSmedical است که نوع مخصوص دستگاه بخار آن، حاوی اسپورهای ژئـوباسـیلوس می باشد.

مطالعه بیشتر

اندیکاتور بیولوژیک بخار پوشش پلاستیکی ۲۴ ساعته Crosstex SPSmedical امریکا

۱۳۹۸/۱۲/۱۱

اندیکاتور بیولوژیک اتوکلاو بـرای انواع تست بیولوژیک اتـوکلاو بـخار کـلاس N، S، B و سیـکل Flash کاربـرد دارد. نشانگربیولوژیک را در خارج از یخچال نگهداری کنید.

مطالعه بیشتر

اندیکاتور بیولوژیک پوشش پلاستیکی ۱۰ ساعته بخار Crosstex SPSmedical امریکا

۱۳۹۸/۱۲/۱۱

تست بیولوژیک (SPORVIEW) یک نشانگر بیولوژیکی (ویال بیولوژی یا اندیکاتور بیولوژیک اتوکلاو) ساخت کمپانی امریکایی Crosstex SPSmedical است.

مطالعه بیشتر

اندیکاتور بیولوژیک ویال شیشه ای Log6 برند LTA ایتالیا

۱۳۹۸/۱۰/۱۴

اندیکاتور بیولوژیک اتوکلاو Log6 یک آمپول بیولوژیک بخار است که حاوی اسپورهای ژئو باسیلوس استئاروترموفیلوس می باشد (ویال تست ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس)

مطالعه بیشتر